นโยบายการคืน เปลี่ยนสินค้า (Return Policy)

บริษัทฯ ขอแจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับประกัน  และการเคลมสินค้า 

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกราย  เมื่อได้รับสินค้าจากทางบริษัทฯ

หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ หรือตัวสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมสินค้าได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • วิธีการเคลมสินค้า (ขั้นตอนส่งเรื่องพิจารณาการเคลม)
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการเคลม/คืนสินค้า
  • วิธีการเคลมสินค้า(ขั้นตอนการส่งคืนและส่งสินค้ากลับ)
  • การรับประกันและการเคลมสินค้าใหม่
  • ใช้เครื่องพิมพ์ยืดผิดประเภท(Pallet Wrapping Machine)การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
  • อุบัติเหตุจากการใช้งานของลูกค้า ไม่ได้เกิดจากการผลิต เช่น ฟิล์มยืดโดนน้ำ จมน้ำ เคลมไม่ได้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัทฯ จะให้ข้อมูล

Shopping Cart