เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film) บริษัทมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีสินค้าหลักประเภทฟิล์มยืด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มยืด บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากรและการปรับปรุบเทคโนโลยีของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้ย้ายที่ประกอบการใหม่ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานมากขึ้นถูกต้องตามมาตราฐานสากล ISO 9001 : 2015 ห้องผลิตจึงพัฒนาเป็นแบบคลีนรูม (Clean Room) และใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยรวมถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลทุกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ 

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด

สำนักงานใหญ่

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การันตีคุณภาพและการบริการ

กระบวนการผลิตที่เป็นมืออาชีพ

พร้อมจัดจำหน่าย สั่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศิลปะ คือ หัวใจสำคัญของการมีสมาธิ

 

การวาดภาพแต่ละภาพนั้นจะออกมาดีได้ ถ้าเราตั้งใจวาดด้วยสมาธิที่แน่วแน่ เปรียบเสมือนกับการผลิตสินค้าถ้าเราตั้งใจและใส่ใจทุกกระบวนการผลิตสินค้านั้นจะออกมาดี มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ

ฟิล์มยืดพันพาเลท เป็นสินค้าที่ผลิตง่าย กระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน จนถูกมองว่า เป็นสินค้าที่ง่ายต่อการผลิต แต่ในฐานะของไทยสตาร์ สินค้าที่ง่ายต่อการผลิต ส่งผลให้มีคู่แข่งทางการตลาดมาก แต่เรื่องคุณภาพสินค้าเป็นจุดที่ทำให้แตกต่างกัน ไทยสตาร์ ตั้งใจผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่ง วันนี้ไทยสตาร์จะมาแนะนำให้คุณรู้จักกระบวนการผลิตฟิล์มยืด

Shopping Cart