วิธีการใช้งานฟิล์มยืดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใช้งานฟิล์มยืดแบบพันมือ

วิธีการใช้งานฟิล์มยืดแบบพันมือ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนที่ 1

ประกอบจุกดำเข้าม้วนฟิล์ม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บระหว่างพันพาเลท

วิธีการใช้งานใช้นิ้วสอดเข้าไปในแกนตามความถนัด โดยให้นิ้วโป้งอยู่นอกแกน

ขั้นตอนที่ 2

ใช้ด้านในฟิล์มหันเข้าหาพาเลทเพราะด้านในฟิล์มมีคุณสมบัติในการเกาะติดที่ดีกว่า ช่วยในการยืดเกาะและพยุงสินค้าให้คงตัวไม่โค่นล้ม

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อเริ่มพันพาเลท ให้เริ่มจากล่างขึ้นบน โดยเหน็บฟิล์มกับลังสินค้าให้ลึกพอประมาณ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มพัน

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อยืดฟิล์มในจุดตั้งต้นแล้ว ให้ผู้ปฎิบัติงานถอยหลังพัน เพื่อเป็นแรงส่งในการยืดฟิล์ม เน้นพันลงไปที่มุมฐานพาเลท เพื่อยืดสินค้าไม่ให้ขยับเขยื่อนออกจากพาเลท ระหว่างการเคลื่อนย้าย

ขั้นตอนที่ 5

ให้ผู้ปฎิบัติงานเริ่มพันจากล่างขึ้นบน โดยใช้หลักการ 1 ชุดมาตรฐานคือ ล่าง 3 รอบ, กลาง 3 รอบ, บน 3 รอบ โดยแต่ละรอบพันแบบทับซ้อนเหลื่อมกันประมาณ 10 ซม.

ขั้นตอนที่ 6

สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 400 กก. ให้พัน 1 ชุดมาตรฐานจากล่างขึ้นบน

หากน้ำหนักสินค้าเกิน 400 กก. ขึ้นไปให้พัน 2 ชุดมาตรฐาน คือ จากล่างขึ้นบนและบนลงล่าง