การเลือกสรรถุงขยะตามสีให้เหมาะกับการใช้งาน

การเลือกสีถุงขยะสำหรับการใช้งาน

การเลือกถุงขยะสำหรับการใช้งานในแต่ละประเภท เพื่อความถูกต้องและการคัดแยกที่ดี

ถุงขยะสีแดง

ใช้บรรจุขยะที่แยกประเภท เป็นขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เหมาะสำหรับโรงพยาบาล โรงงานสารเคมี

ถุงขยะสีดำ

ใช้สำหรับใส่ขยะ จำพวก ขยะเปียก ขยะแห้งขยะทั่วไป เหมาะกับทุกสถานที่

ถุงขยะสีเขียว

ใช้บรรจุขยะที่แยกประเภท เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเหมาะสำหรับโรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆ ทั่วไป

ถุงขยะสีน้ำเงิน/ฟ้า

ใช้บรรจุขยะที่แยกประเภท เป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ หรือขยะที่ย่อยสลายยาก เหมาะสำหรับโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ถุงขยะสีเหลือง

ใช้บรรจุขยะที่แยกประเภท เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เหมาะสำหรับโรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆทั่วไป

ถุงขยะสีชา

ใช้สำหรับใส่ขยะ จำพวก ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป เหมาะสำหรับ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ทั่วไป