Product

ถุงขยะ

 สินค้าที่เราผลิต ได้แก่ ถุงขยะสีดำ ถุงสีชา ถุงใส รวมทั้งถุงสีต่างๆ เช่น สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีส้ม เป็นต้น เราคัดเลือกวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่ใช้อย่างพิถีพิถันและใช้เครื่องจักรใหม่ ที่ทันสมัยทั้งหมดในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก เพื่อให้ได้ถุงพลาสติกที่มีคุณภาพดีเยี่ยมตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งถุงขยะดำของเรามีคุณสมบัติที่เหนียว เนื้อถุงไม่กรอบ และ รอยซีล 2 ชั้น จึงทำให้ขณะใข้งานไม่มีปัญหา เรื่องการรั่วของก้นถุง

คุณลักษณะของถุงขยะของบริษัทฯ :

คุณสมบัติของถุงขยะที่ดี :

ลำดับที่รายการจำนวน/หน่วยจำนวนใบ/kg.ความหนา
1ถุงขยะ 18″ x 20″ (12 + 3 + 3 x 20)พับช้าง 31 Kg./แพ็ค 25 Kg./กระสอบ44 – 45 ใบ 0.12 มิล/คู่
2ถุงขยะ 22″ x 30″ (16 + 3 + 3 x 30)พับช้าง 31 Kg./แพ็ค 25 Kg./กระสอบ25 – 26 ใบ 0.12 มิล/คู่
3ถุงขยะ 24″ x 28″ (16 + 3 + 3 x 28)พับช้าง 41 Kg./แพ็ค 25 Kg./กระสอบ24 – 25 ใบ 0.12 มิล/คู่
4ถุงขยะ 28″ x 36″ (18 + 5 + 5 x 36)พับช้าง 51 Kg./แพ็ค 25 Kg./กระสอบ14 – 15 ใบ 0.13 มิล/คู่
5ถุงขยะ 30″ x 40″ (20 + 5 + 5 x 40)พับช้าง 51 Kg./แพ็ค 25 Kg./กระสอบ9 – 10 ใบ 0.15 มิล/คู่
6ถุงขยะ 32″ x 40″ (22 + 5 + 5 x 40)พับช้าง 51 Kg./แพ็ค 25 Kg./กระสอบ9 – 10 ใบ 0.15 มิล/คู่
7ถุงขยะ 36″ x 45″ (24 + 6 + 6 x 45)พับช้าง 61 Kg./แพ็ค 25 Kg./กระสอบ7 – 8 ใบ 0.16 มิล/คู่
8ถุงขยะ 40″ x 60″ (27 + 7 + 7 x 60)พับช้าง 71 Kg./แพ็ค 25 Kg./กระสอบ4 – 5 ใบ 0.17 มิล/คู่