Product

ม้วนสลิตฟิล์ม (Slit film)

 ฟิล์มยืดม้วนเล็ก หรือสลิตฟิล์ม (Slit film) เป็นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าที่มีหลายหลากสี เช่น สี แดง สีเขียว สีขาว สีน้ำเงิน และสีดำ ซึ่งเป็นฟิล์มที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายในการห่อ รัด มัด สินค้า สิ่งของประจำวัน ง่ายต่อการใช้งาน เพราะมีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวสูง เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด กับคุณสมบัติที่หลากหลายเหมาะสำหรับมีไว้ติดบ้าน ติดรถ ติดกระเป๋า อีกทั้งห่อหุ้ม อุปกรณ์ เครื่องใช้