Product

ฟิล์มยืดพันพาเลท

ฟิล์มพันมือ

ลำดับรายการสินค้าฟิล์มพันพาเลทน้ำหนัก/ฟิล์มน้ำหนักแกนน้ำหนักรวมจำนวนบรรจุ
112mic x 50cm x 300m. (V-MAX)1.650.31.956ม้วน/กล่อง
212mic x 50cm x 300m. (X-ZON)1.650.31.956ม้วน/กล่อง
312mic x 50cm x 400m. (X-ZON)2.20.32.56ม้วน/กล่อง
412mic x 50cm x 500m. (X-ZON)2.760.33.066ม้วน/กล่อง
515mic x 50cm x 200m. 1.380.31.686ม้วน/กล่อง
615mic x 50cm x 220m. 1.510.31.816ม้วน/กล่อง
715mic x 50cm x 240m. 1.650.31.956ม้วน/กล่อง
815mic x 50cm x 250m. 1.720.32.026ม้วน/กล่อง
915mic x 50cm x 270m. 1.860.32.166ม้วน/กล่อง
1015mic x 50cm x 300m. 2.070.32.376ม้วน/กล่อง
1115mic x 50cm x 400m. 2.760.33.066ม้วน/กล่อง
1215mic x 50cm x 500m. 3.450.33.754ม้วน/กล่อง
1317mic x 50cm x 240m. 1.870.32.176ม้วน/กล่อง
1417mic x 50cm x 250m. 1.950.32.256ม้วน/กล่อง
1517mic x 50cm x 300m.2.240.32.646ม้วน/กล่อง
1617mic x 50cm x 500m. 3.910.34.214ม้วน/กล่อง
1720mic x 50cm x 240m. 2.20.32.56ม้วน/กล่อง
1820mic x 50cm x 250m.2.30.32.66ม้วน/กล่อง
1920mic x 50cm x 300m.2.760.33.066ม้วน/กล่อง
2020mic x 50cm x 500m. 4.60.34.94ม้วน/กล่อง

ฟิล์มพันเครื่อง

ลำดับรายการสินค้าฟิล์มพันพาเลทน้ำหนักฟิล์ม/ม้วนน้ำหนักแกนน้ำหนักรวมแกน (Kg.)จำนวนบรรจุ
115mic x 50cm x 2500m. 17.25118.251 ม้วน
217mic x 50cm x 2200m. 200%17.2118.21 ม้วน
320mic x 50cm x 1600m. 14.72115.721 ม้วน
420mic x 50cm x 1700m. 15.64116.641 ม้วน
520mic x 50cm x 1800m. 200%16.56117.561 ม้วน
623mic x 50cm x 1500m. 15.87116.871 ม้วน
725mic x 50cm x 1500m. 17.25118.251 ม้วน
830mic x 50cm x 1200m.16.56117.561 ม้วน
930mic x 50cm x 1200m. (C8)16.56117.561 ม้วน
Scroll to Top