Product

ถุงขยะ

 สินค้าที่เราผลิต ได้แก่ ถุงขยะสีดำ ถุงสีชา ถุงใส รวมทั้งถุงสีต่างๆ เช่น สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีส้ม เป็นต้น เราคัดเลือกวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่ใช้อย่างพิถีพิถันและใช้เครื่องจักรใหม่ ที่ทันสมัยทั้งหมดในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก เพื่อให้ได้ถุงพลาสติกที่มีคุณภาพดีเยี่ยมตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งถุงขยะดำของเรามีคุณสมบัติที่เหนียว เนื้อถุงไม่กรอบ และ รอยซีล 2 ชั้น จึงทำให้ขณะใข้งานไม่มีปัญหา เรื่องการรั่วของก้นถุง

คุณลักษณะของถุงขยะของบริษัทฯ :

คุณสมบัติของถุงขยะที่ดี :

ลำดับลักษณะของถุงขยะการนำไปใช้
ลำดับขนาดถุงการบรรจุจำนวนใบ/KGความหนา